The future I see is that of a country whose people are

resilient and committed to a free and peaceful future.

My mission is to journey together with others

developing a new imagination for our lives,

i.e. for our core projects (work and tasks), and

for our core relationships in our professional , civic and  personal spaces.

Live your life with purpose and skill

Coaching

I know where I want to go and why –

now I need to strategise and develop the skills

to live the good story I am writing.

 

Read more about coaching

 

 

Be at peace with yourself and others

Mediation

Conflict is a resource that could bring about the best future for all involve. I want to live the good story I have to live with my children as part of it.

 

Read more about mediation

Be physically and mentally alive

Empowerment

I want to manage my life-style to live the good story I have with a joyful heart and a healthy body.

 

Read more about empowerment

close-up-eyeglasses-eyewear-261869
pexels-photo-551655
bed-book-breads-1065588
afternoon-analog-analogue-1549697

 

Die toekoms wat ek sien is ‘n land wie se mense vasberade en toegewyd verbind is aan vryheid en gelykheid. My missie is om met mense saam te reis in die ontwikkeling van ‘n verbeeldingryke alternatiewe manier van leef, dit is vir die kern projekte van ons lewe (ons werk en take) en vir die kern veroudinge in ons professionele, burgerlike en persoonlike ruimtes.

 

Leef met ‘n doel

Lewensbegeleiding

Ek weet waarheen ek wil gaan, en hoekom dit my bestemming is – maar nou het ek nodig om ‘n plan op te stel en die vaardighede te leer om die reis te onderneem.

Vir meer inligting gaan na “coaching”

Leef in vrede met jouself en ander

Mediasie

Konflik kan ‘n bron wees waaruit die bes moontlike toekoms vir almal kan voorspruit.. Ek wil die goeie verhaal saam met kinders beleef.

 

lees meer oor mediasie.

Wees fisies en emosioneel gereed

Bemagtiging

Ek wil my leefstyl bestuur sodat ek die goeie verhaal van my lewe met ‘n vreugdevolle hart en ‘n gesonde liggaam kan leef.

 

Lees meer oor bemagtiging.

If you love truth, be a lover of silence. . . 

It brings you a fruit that the tongue cannot describe.

In the beginning we have to force ourselves to be silent. 

But then there is born something that draws us to silence.

May God give you an experience of this ‘something’ that is born of silence.” 

7th century Saint Isaac of Nineveh