My mission is to journey together with others

to develop a new imagination for our lives,

i.e. for our core projects (work and tasks), and

for our core relationships in our professional , civic and  personal spaces.

Live your life with purpose and skill

Coaching

I know where I want to go and why –

now I need to strategise and develop the skills

to live the good story I am writing.

 

Read more about coaching

 

 

Be at peace with yourself and others

Mediation

Conflict is a resource that could bring about the best future for all involve. I want to live the good story I have to live with my children as part of it.

 

Read more about mediation

Be physically and mentally alive

Empowerment

I want to manage my life-style to live the good story I have with a joyful heart and a healthy body.

 

Read more about empowerment

close-up-eyeglasses-eyewear-261869
pexels-photo-551655
afternoon-analog-analogue-1549697
abandoned-alley-autumn-54539

 

 My missie is om met mense saam te reis in die ontwikkeling van ‘n verbeeldingryke alternatiewe manier van leef, dit is vir die kern projekte van ons lewe (ons werk en take) en vir die kern veroudinge in ons professionele, burgerlike en persoonlike ruimtes.

 

Leef met ‘n doel

Lewensbegeleiding

Ek weet waarheen ek wil gaan, en hoekom dit my bestemming is – maar nou het ek nodig om ‘n plan op te stel en die vaardighede te leer om die reis te onderneem.

Vir meer inligting gaan na lewensbegeleiding

Leef in vrede met jouself en ander

Mediasie

Konflik kan ‘n bron wees waaruit die bes moontlike toekoms vir almal kan voorspruit.. Ek wil die goeie verhaal saam met kinders beleef.

 

lees meer oor mediasie.

Wees fisies en emosioneel gereed

Bemagtiging

Ek wil my leefstyl bestuur sodat ek die goeie verhaal van my lewe met ‘n vreugdevolle hart en ‘n gesonde liggaam kan leef.

 

Lees meer oor bemagtiging.

I believe that imagination is stronger than knowledge.

That myth is more potent than history.

That dreams are more powerful than facts.

That hope always triumphs over experience.

That laughter is the only cure for grief.

And I believe that love is stronger than death.

Robert Fulghum

www.brainyquote.com/topics/imagination