I believe that imagination is stronger than knowledge.

That myth is more potent than history.

That dreams are more powerful than facts.

That hope always triumphs over experience.

That laughter is the only cure for grief.

And I believe that love is stronger than death.

Robert Fulghum

www.brainyquote.com

I journey with others

to develop a new imagination for our lives,

i.e. for our core projects (work and tasks), and

for our core relationships (professional  and personal).

 

 Ek reis saam met mense

om ‘nuut en verbeeldingryk te leef,

dit is vir die kern projekte e (ons werk en take), en

vir die kern verhoudinge (professioneel en persoonlik) in ons lewe.

 

Live your life with purpose and skill

Coaching

I know where I want to go and why –

now I need to strategise and develop the skills

to live the good story I am writing.

 

Read more about Coach

 

 

Be at peace with yourself and others

Mediation

Conflict is a resource that could bring about the best future for all involve. I want to live the good story I have to live with my children as part of it.

 

Read more about Mediate

 

 

Be physically and mentally alive

Empowerment

I want to manage my life-style to live the good story I have with a joyful heart and a healthy body.

 

Read more about Empower

pexels-photo-551655

adult-close-up-emotion-2079843

charity-cheerful-community-1374360

Leef met ‘n doel

Coaching

Ek weet waarheen ek wil gaan, en hoekom dit my bestemming is – maar nou het ek nodig om ‘n plan op te stel en die vaardighede te leer om die reis te onderneem. 

Vir meer inligting gaan na Coaching (Afrikaans)

Leef in vrede met jouself en ander

Mediasie

Konflik kan ‘n bron wees waaruit die bes moontlike toekoms vir almal kan voorspruit.. Ek wil die goeie verhaal saam met kinders beleef.

 

Vir meer inligting gaan na  Mediasie.

 

 

 

Wees fisies en emosioneel gereed

Bemagtiging

Ek wil my leefstyl bestuur sodat ek die goeie verhaal van my lewe met ‘n vreugdevolle hart en ‘n gesonde liggaam kan leef.

 

Vir meer inligting gaan na Bemagtiging.