Selfsugtigheid ten koste van ander is boos.

Om jou self te versorg sodat jy ander kan dien is verantwoordelikheid. 

– n.a.v Richie Norton

(www.goodreads.com)

Weef ‘n Nuwe Samelewing

.

‘n Samelewing word aan mekaar geweef deur werk en diens van onderwys-peroneel, maatskaplike werkers, gemeenskapswerkers, godsdiens leiers en hulpwerkers in die gemeenskap. Hulle verstaan dat versorging en verantwoordelikheid vir die wat in nood en die kinders is ‘n vereiste vir ‘n gelukkige samelewing. Sonder hulle sal die gemeenskapslewe onder die druk van die behoefte aan emosionele, materiële en geestesgesondheid in duie stort.

Hulle maak ‘n verskil, dikwels ten koste van die nodige bronne, en dikwels ook met gebrek aan emosionele ondersteun en met beperkte geleentheid vir  loopbaanontwikkeling.

Ek het nog altyd ‘n passie gehad vir die werk wat hulle doen. As my aandeel tot die bou van ‘n gesonde samelewing  is ek bereid om die ontwikkeling van die leiers en toekomstige leiers van daardie organisasies te ondersteun teen pryse wat rekening hou met die finansiële vermoë van die kliënt/organisasie, en die werklike waarde wat hulle uit die proses put.

charity-cheerful-community-1374360