Konflik is seker een van die mees ontmagtigende ervarings van die lewe.

Daarom as ons anders kan dink oor konflik, kan fokus op dit at anderkant die konflik moontlik is,

kan ons ‘n nuwe toekoms ontwerp.

adult-american-board-1157859

My benadering tot konflik

.

Die normale manier om konflik te hanteer is om te probeer bestuur deur gesprekke en opleiding. Hierdie gesprekke sal lei tot kompromiee wat hopelik die konflik sal laat verdwyn. Soms is daar ‘n wenner, maar meerendeels is daar twee ontevrede verloorders.

Ek werk met die uitgangspunt dat konflik nie goed of sleg is nie. Konflik kom tot uitdrukking in gedrag wat goed of sleg vir die verhouding kan wees. Hoe ek my self gedra is ‘n keuse wat of spontaan (reflexive) of deurdag (reflective) kan wees. Dus, as ek my onmiddelike reaksie (reflex response) verstaan kan ek beter keuses maak.

My benadering kombineer insigte van groepsdinamika en menselike gedrag om te soek na die werklike oorsprong van konflik, nie net die gedragsapsekte daarvan nie. Dit is om die rede dat ek praat daarvan dat ons konflik moet “myn”. Die benadering bestaan uit ‘n kombinasie van 

  • Konflik mediasie om onmiddelike konteks van vrede te skep.
  • Opleiding om konflik te verstaan.
  • “Coaching” om deurlopende groei te verseker, en
  • Werkswinkel of strategiee vir die pad vorentoe te ontwikkel 

Die proses is dinamies en word vir elke situasie van voor-af beplan en ontwerp binne die raamwerk dat konflik nie weg bestuur kan word nie.

Hoe my benadering jou kan help

Konflik in organisasies lei tot:

•       Verlies aan inkomste

•       Verlies aan produktiwiteit

•       Verlies aan die waardering van ons mens-wees 

•       Lae moraal onder werknemers

•       T oename aan onproduktiewe spandering 

 

Maar as ons effektief met konflik omgaan kan dit bydra tot 

•        Toename aan inkomste

•        Afname aan onprodudktiewe spandering

•        Toename in produktiwiteit

•        Groei van individue in die span

•        Verbeterde spanwerk en moraal onder spanlede

•        Bevordering van kreatiwiteit en innovasie

•        Herwaardering vir mens-wees, vir vreugde en hoop.

Photo by bruce mars from Pexels

Photo by bruce mars from Pexels