Jy kan nie probleem oplos nie, nie voor jy die ander kant se perspektief verstaan nie 

n.a.v. Ron Garan, Orbital Perspective:

Lessons in Seeing the Big Picture from a Journey of 71 Million Miles

Mediasie

Die mediasie diens wat ek aanbied fokus op die mediering van van gesins konflik, die skep van ooreenkomste waar verhoudings opbreek, en die ontwikkeling van ouerskap planne.

My benadering is gefokus op die kliënte en sy doelwitte. Ek is oortuig die persone met wie ek werk die visie, plan en vaardighede het om die toekoms waaroor hulle opgewonde is te skep. Ek help albei partye om ‘n visie vir die pad vorentoe te ontwikkel, om ‘n plan te onderhandel en die vaardighede om die verlammende konflik op te los deur onderhandeling. Ek help hulle om die onbewuste verbintenisse, verkeerde prioriteite en die gedrag waarmee hulle hulself saboteer te identifiseer. Ek help hulle om die sleutel projekte en belangrike verhoudings te belyn met die toekoms wat hulle vir hulself wil hê.

 

‘n Tipiese mediasie proses bestaan uit afsonderlike ontmoetings met die partye ten einde die kwessies wat probleme is te identifiseer en om voor te berei vir die onderhandelinge.. Dit word gevolg deur ‘n gefasiliteerde gesprek tussen die partye vir onderhandelinge oor die kwessies wat voorheen geïdentifiseer is.

 

Die proses se duur word bepaal deur faktore soos kompleksiteit, gewilligheid van albei partye om met mekaar te onderhandel en die beskikbaarheid van die partye. In die algemeen is ‘n mediasie proses egter vinniger en goedkoper as om die kwessie deur die formele hofproses te neem.

conversation-decor-interior-5707
adult-alone-attractive-2252684

Sewe geldige redes om mediasie te kies!

Vir baie is die opsie van mediasie nog ‘n tweede-handse strategie om onmin te hanteer. Dit is egter ver van die waarheid. Daar word gereem dat in meer as 60 Suid-Afrikaanse wette mediasie voorgeskryf word. Dit is ook ‘n wesenlike deel van baie kulture in die land om probleme deur onderhandeling op te los. Howe beveel ook meer en meer mediasie aan as oplossing om die werkslas van howe te verminder.

·         In geskille tussen faimilielede verskaf mediasie ‘n bekostigbare en vinnige alternatief om geskille op te los.

·         Mediasie skep ook ‘n meganisme om seker te maak dat die belang van kinders beskerm word in die geval van egskeiding en die verdeling van familie bates.

·         Mediasie lei tot die opstel van ‘n siviele ooreenkoms. ‘n Goed opgeleide mediator kan ‘n dokkument voorsien wat vir die howe en gesinsadvokaat aanvaarbaar sal wees. Mediators werk binne die wetlike raamwerk.

·         Partye kan ook, as hulle die koste wil aangaan, die ooreenkoms aan hulle eie prokureur voorlê om seker te maak dat hulle belange beskerm word.

·         Mediasie is ‘n meer oop ooreenkoms wat wen-wen oplossings skep.

·         Wanneer mediasie behoorlik gedoen word, ontwikkel die partye ook die vaardighede en die raamwerk om toekomstige geskille te kan oplos.

·         Mediasie het nie ten doel om versoening te bewerkstellig nie, maar skep ‘n omgewing waarin ‘n betekenisvolle verhouding tussen die partye kan ontwikkel. Sodoende word die belange van ander belanghebbendes soos die kinders en ouers ook beter beskerm.

Dus, daar is emosionele, finansiele en wetlike fakotre wat mediasie ‘n haalbare en aanvaarbare oplossing vir konflik resolusie in die gesin, besigheid, skole en gemeenskap maak.