Coaching is partnering with a person in a thought-provoking and inspiring process

that inspires them to maximise their personal and professional potential

― ICF definition 

Daar is na my mening nie ‘n Afrikaanse woord wat die begrip “Coaching” regtig kan raakvat nie. Afrigting suggereer te veel van ‘n bestuurder wat keuses maak en voorskrifte gee. Konsultant, Opleiers, Failiteerders is almal begrippe met ‘n unieke funksie, wat wesenlik anders is as die van ‘n “coach”. Die naaste is aan die konsep van “coaching” waarskynlik begrippe soos ‘n dirigent of ‘n direkteur. Dit word nêrens so gebruik nie en ek is darem nie ‘n direkteur van my kliënte se lewe nie. Derhalwe bly ek maar vir eers by die begrip “coach”

“Coaching” vir Uitvoerende Bestuurders en Leiers

The International Coaching Federation (ICF) defines coaching as:

Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximise their personal and professional potential.

 

As an executive coach, I partner with executives to improve their work performance, personal and relational satisfaction and thereby increase the effectiveness of their leadership in their organisations.

As a life coach, I partner with clients to develop the necessary mental skill to be more adept in responding to challenges.

As a conflict coach, I partner with individuals and teams to deal with conflict in a way that inspires growth, empowers them to be together in authentic ways and to execute their primary task with skill.

 

My benadering is gefokus op die kliënte en sy doelwitte. Ek is oortuig die persone met wie ek werk die visie, plan en vaardighede het om die toekoms waaroor hulle opgewonde is te skep. Ek help hulle om die onbewuste verbintenisse, verkeerde prioriteite en die gedrag waarmee hulle hulself saboteer te identifiseer. Ek help hulle om die sleutel projekte en belangrike verhoudings te belyn met die toekoms wat hulle vir hulself wil hê.

 

Oor ‘n tydperk van ongeveer 20 maande ontwikkel ek saam met my kliënte aan ‘n proses wat hulle uitdaag om nuut te dink en met kreatiewe oplossing vorendag te kom wat hom of haar voorberei vir die toekoms wat hulle graag wil hê.

administration-adult-african-1089563
beautiful-beauty-bestfriends-1452783

Konflik “Coaching”

Konflik is meer as net ‘n goeie “fight” in ‘n vergadering. Dit is ‘n verlammende botsing van belange en behoeftes. Konflik kom van ‘n plek waar ons kies ons ons self te beskerm, maar in die proses bots met ander mense by die werk, in die gesin of die woonbuurt. Konflik in ons persoonlike verhoudinge, by die werk of in spanne waarvan ons deel is, kan ontmagtigend, vernederend en destruktief wees. Kon

 

Konflik laat mense met gevoelens van slagoffr-wees, isolasie en lei tot vasgevangenheid. Dan word ons verhouding ruimtes van frustrasie en manipulasie, van moedeloosheid en sonder energie. Ek glo egter dat konflik een van die rykste bronne van krag en kreatiwiteit kan wees, wat kan dien as die beginpunt van mooi verhale. Die mooiste en indrukwekkendste foto’s en prente van die see word geneem waar water die rotse ontmoet, en die krag van daardie ontmoeting lei tot nuwe vorms en ongelooflike prag.

 

My benadering tot konflik is gefokus op die kliënte en sy doelwitte. Ek is oortuig die persone met wie ek werk die visie, plan en vaardighede het om uit die konflik waarin hulle vasgevang is die toekoms waaroor hulle opgewonde is te kan skep. Deur hulle te help om die onbewuste verbintenisse, verkeerde prioriteite en die gedrag waarmee hulle hulself saboteer en die konflik in stand hou te identifiseer, help ek hulle om die sleutel projekte en belangrike verhoudings te belyn met die toekoms wat hulle vir hulself wil hê.